Porodica i društvo

Porodični bukvar

ČOVEK SE RAĐA SA PET IZVORNIH EMOCIJA. (LJUTNJA, RADOST, BRIGA, TUGA I STRAH). SAVREMENA PORODICA,A POTOM CELO DRUŠTVO DANAS DRESIRAJU DECU SA PET SPOLJAŠNJIH, AUTORITARNIH, “PLIŠANIH“ VASPITNIH MODELA, (BLAGOM PRINUDOM, POZITIVNIM USLOVLJAVANJEM, PREZAŠTIĆIVANJEM, VERBALIZMOM I ZLOUPOTREBOM IMITATORSKOG OBLIKA UČENJA). OVIH PET MODELA SU UZROCI GOTOVO SVIH POSLEDICA SA KOJIMA SE ČOVEČANSTVO BEZUSPEŠNO BORI. SVE POSLEDICE… Pročitajte više Porodični bukvar