Budistička psihologija

Kada ono što je ispravno vidiš kao pogrešno, tada si osuđen na patnju

Piše: Ađan Ča, prevod Branko Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Buda je govorio da se bogat ili siromašan, mlad ili star, čovek ili životinja, da se nijedno biće na ovom svetu ne može zadržati dugo u jednom stanju, da je sve podložno promeni i propadanju. To je… Pročitajte više Kada ono što je ispravno vidiš kao pogrešno, tada si osuđen na patnju

Budistička psihologija

Šravasti Dhammika: Dobra pitanja — dobri odgovori – besplatna knjiga (PDF)

RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Pre nekih 18 godina grupa budističkih učenika sa singapurskog univerziteta došla je kod mene i požalila se da često imaju problema da odgovore na pitanja o budizmu koja im razni ljudi postavljaju. Zamolio sam ih da mi daju primere takvh pitanja i oni… Pročitajte više Šravasti Dhammika: Dobra pitanja — dobri odgovori – besplatna knjiga (PDF)

Budistička psihologija

Mesto osećaja u budističkoj psihologiji

Piše: Ñāṇaponika Thera, preveo Rastislav Kobac RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Na početku treba da je jasno da u budističkoj psihologiji “osećaj” (pali: vedana) jeste ogoljeni utisak opažen kao prijatan, neprijatan (bolan) i neutralan (ravnodušan). Zato ga ne treba mešati sa emocijom, koja premda nastaje od osnovnog osećaja, njemu… Pročitajte više Mesto osećaja u budističkoj psihologiji

Budistička psihologija

Osnovna uputstva za meditaciju na dah + besplatna PDF knjiga

Piše: Thanissaro Bhikkhu, prevod Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Tehnika koju ću izložiti jeste meditacija na dah. To je dobra tema bez obzira u kojoj ste religiji odrasli ili sada pripadate. Kao što je moj učitelj jednom rekao, dah ne pripada budizmu ili hrišćanstvu, niti bilo… Pročitajte više Osnovna uputstva za meditaciju na dah + besplatna PDF knjiga

Budistička psihologija

Vipassana u praksi

Piše: Henepola Gunaratana, prevod Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Sigurno ste već čuli savet kako treba da ste sabrani sve vreme, bilo da ste kod kuće ili na poslu, u autobusu ili u kolima itd. Možda taj savet tumačite tako da stalno treba svoju pažnju da… Pročitajte više Vipassana u praksi

Budistička psihologija, Duhovnost

Krajnji cilj meditacije + besplatna knjiga (PDF i audio)

Piše: Branko Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Kada meditiramo, da li mi pokušavamo da ispraznimo um od svake misli? Koji je krajnji cilj meditacije? Nekada ljudi misle da je meditacija uvida samo da sediš na jastučetu i ništa ne radiš. Ali mi ne pokušavamo da um ispraznimo… Pročitajte više Krajnji cilj meditacije + besplatna knjiga (PDF i audio)

Budistička psihologija

Koja je svrha meditacije u hodu i kako se ona izvodi?

Piše: Branko Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Meditacija u hodu predstavlja u isto vreme dodatak i alternativu sedećoj meditaciji. Neki meditanti je više vole od sedenja i hodajuća meditacija im je glavni metod vežbanja. Ona je naročito korisna opcija kada zbog bolesti, umora ili punog stomaka sedeća… Pročitajte više Koja je svrha meditacije u hodu i kako se ona izvodi?

Budistička psihologija

Koji je osnovni metod meditacije? + besplatna e knjiga

Piše: Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Iako su određeni fundamentalni principi u korenu svih oblika budističke meditacije, postoji velika raznolikost specifičnih tehnika koje se pri tome koriste. Ne postoji jedan osnovni način meditacije, već više njih. Evo jednog posebnog pristupa: Prvo, meditant obraća pažnju na spoljašnje… Pročitajte više Koji je osnovni metod meditacije? + besplatna e knjiga

Budistička psihologija

Ađan Sumedo – Četiri plemenite istine, besplatna knjiga

RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Ova knjiga sačinjena je na osnovu govora poštovanoga Ađan Sumeda o ključnoj tački Budinog učenja: da čovek svoju nesreću može prevazići duhovnim sredstvima. Ovo učenje izloženo je kroz Budine četiri plemenite istine, prvi put formulisane 528. godine pre naše ere u Parku jelena… Pročitajte više Ađan Sumedo – Četiri plemenite istine, besplatna knjiga

Budistička psihologija

Osnovni metod meditacije-Tiha pozornost na sadašnji trenutak

Ađan Brahmavamso, prevod Leo Pravda RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. „Tišina daleko više doprinosi mudrosti i jasnoći nego mišljenje.“ U prvom delu ovog trodelnog članka, dao sam kratak pregled cilja meditacije, divnu tišinu, mirnoću i jasnoću uma koja je bremenita najdubljim od uvida. Zatim sam istakao osnovnu temu… Pročitajte više Osnovni metod meditacije-Tiha pozornost na sadašnji trenutak

Budistička psihologija

Patiti nije dovoljno+besplatna knjiga (pdf i audio format)

Thich Nhat Hanh, prevod Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Život je put patnje, ali je isto tako pun mnogih čuda, kao što su plavo nebo, sunčevi zraci, oči deteta. Patiti nije dovoljno. Moramo isto tako biti u kontaktu sa ovim čudima života. Ona su u nama… Pročitajte više Patiti nije dovoljno+besplatna knjiga (pdf i audio format)

Budistička psihologija

Osnovni metod meditacije-Postojana pozornost na sadašnji trenutak

Ađan Brahmavamso, prevod Leo Pravda RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. „Cilj ove meditacije je divna tišina, mirnoća i jasnoća uma“  Meditacija je način da se postigne otpuštanje. U meditaciji se otpušta složeni svet spolja kako bi se dosegao spokojni svet unutra. U svim tipovima misticizma, u mnogim tradicijama,… Pročitajte više Osnovni metod meditacije-Postojana pozornost na sadašnji trenutak

Budistička psihologija

ŽIVETI SA BOLOM, ALI NE I SA PATNJOM

Bhikkhu Bodhi, prevod Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Kada pišem o životu sa bolom, uopšte nemam potrebu da koristim svoju imaginaciju. Od 1976. me muči hronična glavobolja, koja se tokom svih ovih decenija samo pogoršavala. Ovakvo stanje postavilo je granitnu stenu na putu mog praktikovanja meditacije.… Pročitajte više ŽIVETI SA BOLOM, ALI NE I SA PATNJOM

Budistička psihologija

Živeti dobro u sred neizvesnosti

Ađan Munindo, prevod Branislav Mitić RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Mislim da ćemo se svi složiti da očigledne, brze promene sa kojima je veći deo čovečanstva prinuđen da se suoči predstavljaju veliki izazov. Kuda god da odemo, za većinu ljudi povećana količina tehnologije, a za neke pojedince čak… Pročitajte više Živeti dobro u sred neizvesnosti

Budistička psihologija

Opažanje prostora

Ađan Sumedho, prevod Branislav Kovačević RUBRIKA „BUDISTIČKA PSIHOLOGIJA“ JE REZULTAT SARADNJE SA THERAVADA BUDISTIČKOM ZAJEDNICOM U SRBIJI. Tokom meditacije možemo biti budni, pažljivi; to je kao osluškivanje, bivanje u trenutku u kojem smo – samo osluškivanje, ništa više. I vidite možete li sada da čujete taj primordijalni zvuk. On je kao pisak – zapravo ga… Pročitajte više Opažanje prostora