Duhovnost

Tesla i Vede


Intervju sa Velimirom Abramovićemnull

P: Tesla kaže: „Život je ritam koji se mora spoznati. Ja osećam taj ritam i prepuštam mu se. On mi je vrlo zahvalan i dao mi je sva znanja koja imam. Sve što živi povezano je dubokim i divnim vezama. …Te veze su neraskidive. …Imamo dva oka: zemaljsko i duhovno. …Univerzum je živ u svim svojim manifestacijama. …“ Tesla se ovde obraća personalnom Bogu, kada kaže „On“ i „prepuštam mu se“. Možete li nam reći nešto više o tome?

Velimir Avramović: Da. Tesla smatra da u Kosmosu postoji jedno jezgro odakle je dobijao svoje ideje, odakle svako dobija ideje. Znači, jezgro koje kada pokuša da objasni terminima običnog jezika, materijalnim terminima, on naziva izvorom svetlosti. Znači, ono je svetlost, suština svetlosti. U duhovnoj terminologiji Tesla kaže da je to jezgro samilost i lepota. U svom shvatanju da je vasiona živa, on izvodi posledicu svog duhovnog oživljavanja ishodišta svih njegovih ideja i takođe postavlja teoriju da je čovek automat kosmičkih sila, tj. da postoje kosmološki razlozi za stvaralaštvo i da jedan jedinstveni kosmički zakon vlada celokupnom Vasionom pa i čovekovim telom i umom.

Lično je učinio mnogo radeći na sebi u ranoj mladosti, negde od svoje šeste, sedme godine kada je postao svestan da prima ideje koje ne primaju i svi drugi ljudi iz njegove okoline, porodica, prijatelji itd. To je trajalo do njegove 17 i 18 godine i završilo se dramatično sa teškom bolešću kroz koju je izrastao u duhovno biće višeg reda. Počeo je nakon toga potpuno drugačije da razmišlja. U ovaj vek je došao upravo sa tim kosmičkim jezgrom i zato je insistirao na reči „pronalazak“ ili „otkriće“ (invention), a ne izum. On nije vadio ideje iz uma već je samo otkrivao ono što je priroda već stvorila, ono što je Bog, Vrhovno Božanstvo za koje kaže:

„Ja verujem u jednog Boga koji nije opisan u religijama.“

Dakle, Vrhovno Božanstvo, Tvorac, stvara beskonačnost koja ima svoje emanentne, unutrašnje Kosmičke zakone koji rade po određenoj šemi. Kao naučnik, Tesla je bio taj koji je pronalazio te zakone. Nije ih vadio iz uma, jer je um univerzalan i nema razlike između ljudskog uma, uma naučnika i uma same prirode. Sve to potiče iz Božijeg uma. Tesla to prvo otkriva sebi a onda svima drugima. Smatrao je da nauka predstavlja samo kanalisanje vrhovnih principa, poistovećenje uma i stvarnosti, i prilagođavanje tog otkrića kolokvijalnom jeziku, običnom ljudskom jeziku za koji važe konvencije. Znači, ako kažemo da je nešto atom ili molekul ili elektricitet, mi smo se dogovorili da te reči to znače. Na osnovu tog dogovora naučnik to objašnjava jezikom matematike.

Ukratko rečeno, njegovo glavno stanovište jeste da je vasiona živa, da postoji svest i da je čovek taj koji mora da osvesti materiju. To je u stvari glavna uloga čoveka na zemlji – da shvati najdublju vezu između tzv. žive i tzv. nežive materije – i da prikaže to jedinstvo. Prema tome, i nauka i religija i umetnost i svi drugi vidovi ljudskog mišljenja, filozofija, delatnosti, čak idu prema razotuđenju čula od same univerzalne stvarnosti. Nauka ne bi trebalo da se bavi eksperimentima u smislu da postavi značenje ljudskih potreba i ljudskog prilagođavanja prirode sebi, tj. čovečanstvu, iznad zakonitosti koja je prirodna. Zato Tesla govori o jezgru s kojim uvek moramo biti povezani, jer iz njega proističu principi koji u nauci znače etiku. Na taj način osoba dobija jedan unutrašnji regulativ da načini otkrića koja se više koriste u svrhe dobra nego u svrhe zla. To je ono što je karakteristično kod Tesle – pokušaj unošenja etike u naučna istraživanja. nameravao je da otkrije metafiziku sveta aparata elektronsko-tehnološkog doba u kome živimo, koga je on započeo svojim patentima (1898. patent teleautomatske kontrole; 1899. otkriće u Kolorado Springsu). radeći sa ekstra niskim frekvencijama, tzv. bočne modulacije, otkrio je da elektromagnetna polja pokazuju inteligentna svojstva, tj. da postoji veza između svetlosti i uma na čistom fizičkom planu. U to je uključena i promena vremenskih koordinata. Lokalna vremenska koordinata u stvari predstavlja odnos homogenih elektromagnetnih polja. Ako, dakle, promenimo lokalnu vremensku koordinatu, postoji mogućnost astralnog putovanja. Po mom mišljenu, Tesla je sve ovo ostvario još u prošlom veku a kasnije je sve to usavršavao.

P: Tesla je rekao da nauka nije moguća bez duhovnosti. U čemu se ogleda transcendentalna dimenzija Teslinih naučnih pogleda i zašto je Tesla rekao: „Verujem da će moja otkrića ljudima učiniti život lakšim i snošljivijim i usmeriti ih na duhovnost i moralnost?“

VA: Da. Izrazito je insistirao na tome da postoji jedinstvo duha i materije, tj. da materija proističe iz duhovne sfere zajedno sa svim pronalascima i kompletnom ljudskom naukom. Tesla zato i kaže: „Svojim pronalascima učiniću da život ljudi bude lakši.“ To je upravo prilagođavanje čovekovog uma i čula, njegovog iskustva i njegovog svakodnevnog života, kosmičkoj paradigmi, svetu principa ili uzora kome svaki čovek mora da se povinuje da bi bio slobodan. Možda to izgleda protivrečno ali u stvari nije. jako lep primer je gravitacija. Gravitaciju ne osećamo sve do trenutka kada načinimo neki antigravitacioni akt, kao na primer podizanje ruke. Do tog trenutka nemamo osećaj njenog dejstva.

Po mom mišljenju, Teslini pronalasci u vezi obrtnog magnetnog polja nose u sebi tri vida transcendencije. Prvo, to je veza između mikro i makro sveta. Počev od atoma, Sunčevog sistema, Galaksije, pa do grupa Galaksija, postoji niz koncentričnih obrtnih magnetnih polja koji na izvestan način čine koncentrične magnetne sfere koje daju iluziju kretanja. Tesla je smatrao da kretanje nije nešto realno, kao što je govorio antički filozof Melis koji je prvi rekao da percepcja kretanja ne znači da kretanje stvarno postoji. Ukoliko imamo jedinstveni kosmički fizički kontinuum, jednu realnu beskonačnost koja je svuda istovrsnog sastava i svuda je izotropna tj. istih osobina i ako vreme kao nešto nematerijalno zamenimo za silu, dobijamo princip koji može da gasi i aktivira tačke beskonačnog bića. Na taj način, bez klasičnog pojma intenziteta i energije, stvara se utisak percepcije kretanja bez pretpostavke da je kretanje nešto realno.

Dakle, prva transcendencija njegovih pronalazaka odnosi se na ukidanje realnosti kretanja, i to baš zbog tih koncentričnih magnetnih rotacionih polja. Evo zašto. Znate za tzv. ogled „s jajetom“. Kada uključite rotaciono magnetno polje, jaje polako počinje da se vrti. Uspravlja se i vrti se brža i brže. Ono povećava silu vrtenja. Međutim, to se dešava, ne dodavanjem magnetne sile, već „promenom“ geometrije magnetnog polja. Tu leži suština transcendencije koja objašnjava da percepciju kretanja stvara gašenje i paljenje istovrsnih tačaka bića, a ne kretanje tela kroz prostor.

Teslini stavovi se mnogo više poklapaju s Vedskim učenjima. Vedska matematika ima jedno potpuno drugačije tumačenje brojeva, posebno beskoličinskog broja nule i beskonačnosti. Ona insistira na ciklusima što predstavlja veliki značaj u talasnoj mehanici. Kod Teslinih kalemova, primara i sekundara poređanih u obliku koncentričnih polja, javlja se momenat vremenske koordinacije na lokalnom nivou. Ako postignete određenu vremensku koordinaciju, koja je karakteristična za biće u datom momentu sadašnjosti, videćete stvaranje materije ili ono što vide jogiji s Istoka. Njima mozak služi kao elektromagnetska mašina. Tesla je pokušao da mozak i njegove mogućnosti izrazi jednim konvencionalnim, matematičkim i naučnim jezikom i učini da to bude dostupno svima. Na taj način bi život postao mnogo lakši.

P: Spomenuli ste jogije. Poznato je da je Tesla parktikovao jogu, pogotovo u drugoj polovini života. Pozanto je da je živeo u celibatu, bio vegetarijanac . . . Imao je kontakt s Bhagavad-gitom i drugim vedskim spisima. Verovao je u reinkarnaciju. Da li uopšte poznajemo Teslu?

VA: Vrlo slabo. Mislim da zapadni svet nikada nije upoznao Teslu iako je živeo u centru najveće buke zapadne civilizacije, u Nju Jorku. Bio je potpuno odvojen od ljudi i s njima je komunicirao samo kada je želeo. Što se tiče religije, smatrao je da će najpogodnija forma budućnosti biti ujedinjenje budizma i hrišćanstva. Za široku narodnu masu je preporučivao „samoinicijaciju“ tj. da čovek pre svega razvije sve svoje sposobnosti pa tek onda dobije učitelja na višem planu. Smatrao je da čovek mora da pronađe drugog čoveka kome će predati znanje. Znanje po sebi, predavanja na univerzitetima, pisanje naučnih članaka i sl. ne doprinosi razvoju nauke, jer ljudi ne razumeju o čemu se tu radi. Uglavnom je o svojim radovima govorio preko medijuma kao što su bile novine.

P: Poznato je da je Tesla poznavao Vivekanandu i da je verovao u Krišnu?

VA: Vivekananda je bio kod Tesle u labaratoriji gde mu je Tesla materijalizovao nekoliko figurica od kojih je jedna bila figurica Krišne. Vivekananda je bio član misije Rama – Krišne koja je trebala da spoji istočnu i zapadnu civilizaciju, da prenese mudrost istoka koja usklađuje pojedinca i društvo, društvo i planetu, planetu i njeno galaktičko, kosmičko okruženje i oplemeni ljude Zapada. Vivekanandu je kod Tesle zapanjilo to što je Tesla došao do najviših saznanja i da je pomoću elektromagnetnih polja manipulisao energetskim oblicima višega reda – astralnim nivoom.

Zapadna nauka smatra Teslu svojim članom. Ali to je pogrešno. U svim Teslinim aparatima postoji ono što bi Hrišćani rekli „sveti duh“, tj. nematerijalni princip s kojim se srodila Teslina duša kao pronalazača. Tesla kaže da je znanje primao od „kosmičkog jezgra“ i da je putem vizualizacije i konkretnog rada na modelu sklapao aparate. Dakle, čisto psihičko znanje je uobličavao u konkretan aparat. U tom smislu nije bio zapadnjak.

P: Tesla se koristio nekim sanskritskim terminima kao na primer akaš, što znači prostor ili etar. Možete nam reći nešto o tome?

VA: Tesla je imao sopstvenu teoriju etra po kojoj se sva materija rastvara u etru i iz etra se po određenom principu struktuira. Ti principi su bili principi vremenske koordinacije delova etra. Delovi nekog materijalnog sistema su simultani i deluju izdvojeno u odnosu na prostor. Materija i prostor imaju zajedničku gradivnu jedinicu, etar. Taj etarski dijametar bez određenog pravce sferno iseca delove kontinuuma. Kada se na osnovu toga načini sistem kaskadnih polja primara i sekundara dobijamo sferu u sferi, sferu u sferi itd. sa samo tri sfere dobijate model Kosmosa s kojm je Tesla radio i na osnovu koga je vršio svoje eksperimente. Posebno je radio s energetskim snopovima etarskog karaktera, tzv. projektori čestica, koji jako liče na brahmastru ili Brahmino oružje koje se spominje u vedskoj literaturi.

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

Povezivanje sa %s